Club d’Escacs Balaguer

No sé sap del cert l’origen dels escacs, però sí que a Balaguer fa ja molts anys que s’hi juga. Els primers precedents els trobem a la segona meitat del segle XIX on,  van veure la llum a la nostra ciutat tres il·lustres personatges que deixarien la seva bona empremta. Tres escaquistes i tres amics.    

És als anys vint del segle XX quan s’impulsa a tots els nivells la fundació de federacions, clubs, penyes i associacions dedicades a la pràctica dels escacs. Així, el 29 d’octubre de 1929 una Comissió Organitzadora  va aprovar el projecte d’Estatuts que acollís jugadors d’escacs i, finalment, el 14 de novembre d’aquell mateix any es procedí a la constitució del nou Club.