Cursos i activitats

Horaris

18-19h ESCACS INICI PER INFANTS
18-19h ESCACS NIVELL II – sub10 a sub16

19-20h ESCACS INICI PER ADULTS

No hi ha classes
No hi ha classes
18-19:30h ESCACS NIVELL II
10-12h ESCACS NIVELL III AVANÇATS

12-13h ESCACS BASE

12-13h ESCACS BASE NIVELL II

Cursos

  • Estiu Julio 2015
  • Hivern 15/16
ESCACS INICI PER INFANTS
Professor:

Durada: d’octubre de 2014 a 15 de juny de 2015

Horari: dilluns de 18.00 a 19.00 h

Data d’inici: 6 d’octubre de 2014

Places: 10

Preu: 10 €/trimestre

ESCACS INICI PER ADULTS

Professor:

Durada: d’octubre de 2014 a 15 de juny de 2015

Horari: dimarts de 19.00 a 20.00 h

Data d’inici: 7 d’octubre de 2014

Places: 10

Preu: 10 €/trimestre

ESCACS NIVELL II

Professor:

Durada: d’octubre de 2014 a 15 de juny de 2015

Horari: divendres de 18 a 19:30 h

Data d’inici: 3 d’octubre de 2014

Places: 10

Preu: 60 €/trimestre

ESCACS NIVELL II – sub10 a sub16

Professor:

Durada: d’octubre de 2014 a 15 de juny de 2015

Horari:  dimarts de 18.00 a 19.00 h

Data d’inici: 7 d’octubre de 2014

Places: 10

Preu públic: 30 €/trimestre

ESCACS NIVELL III AVANÇATS

Professor:

Durada: d’octubre de 2014 a 15 de juny de 2015

Horari: dissabte de 10 a 12 h

Data d’inici: 4 d’octubre de 2014

Places: 10

Preu: 60 €/trimestre

ESCACS BASE NIVELL II

Professor:

Durada: d’octubre de 2014 a 15 de juny de 2015

Horari: dissabte de 12 a 13 h

Data d’inici: 4 d’octubre de 2014

Places: 10

Preu: 30 €/trimestre